MOROS I L'ESCALDÀ AL DIARI

Ador, també ha participat en la declaració de BIC de l’escaldà.