MOSQUIT TIGRE

Degut a unes condicions ambientals favorables (pluges acompanyades de temperatures mitjanes superiors als 20ºC), els nivells poblacionals de mosquit tigre han augmentat considerablement.

Aproximadament un 60-80% dels llocs, on el mosquit tigre realitza els ovoposicions estan en àrees privades, on únicament poden exercir les mesures de control oportunes les persones propietàries.

Per aquest motiu recomanem dur a terme les accions que tot seguit detallem. Preguem la màxima col·laboració ciutadana.

 

_____________________________________

 

Debido a unas condiciones favorables (lluvias acompañadas de temperaturas medias superiores a los 20ºC) los niveles poblacionales de mosquito tigre han aumentado considerablemente.

Aproximadamente un 60-80% de los lugares donde el mosquito tigre realiza las puestas de huevos están en áreas privadas, donde únicamente pueden tomar las medidas de control oportunas las personas propietarias.

Por este motivo recomendamos que se lleven a cabo las acciones que les adjuntamos. Solicitamos la máxima colaboración ciudadana.