NOTICIA PER ALS TREBALLADORS DEL RÈGIM AGRARI

En el tauler d'anuncis de l'Ajuntament està exposada la llista remesa pel LABORA/SERVEF dels candidats per a l'oferta de l'Ajuntament d'Ador.
L'oferta de treball és per a 10 peons agrícoles i el contracte té una duració d'1 mes.
La condició per a poder participar en l'oferta és haver estat d'alta en el règim agrari almenys tres mesos en l'últim any (des de juny de 2018 fins a juny de 2019) i un d'eixos tres mesos ha d'haver sigut entre els mesos de gener i juny del 2019.
Si reunixes eixa condició, no estàs en la llista i estàs interessat en l'oferta, passa't per l'Ajuntament abans del dia 17 de juny i t'informem del que has de fer per a ser inclòs en la llista.

--------------------------------------

En el tablón de anuncios del Ayuntamiento está expuesta la lista remitida por el LABORA/SERVEF de los candidatos para la oferta del Ayuntamiento de Ador.
La oferta de trabajo es para 10 peones agrícolas y el contrato tiene una duración de 1 mes.
La condición para poder participar en la oferta es haber estado de alta en el régimen agrario al menos tres meses en el último año (desde junio de 2018 hasta junio de 2019) y uno de esos tres meses tiene que haber sido entre los meses de enero y junio de 2019.
Si reúnes esa condición, no estás en la lista y estás interesado en la oferta, pásate por el Ayuntamiento antes del 17 de junio y te informamos de lo que tienes que hacer para ser incluido en la lista.