CEIP LA MURTERA

El CEIP La Murtera informa:

Que des de hui dilluns fins al divendres, s'obri el termini per a sol·licitar plaça escolar per al proper curs. El tràmit es farà telemàticament a través de la web www.telematricula.es

Podeu sol•licitar assistència telefonant al 961 04 05 04.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

El CEIP La Murtera informa:

Que desde hoy lunes hasta el viernes, se abre el plazo para solicitar plaza escolar para el próximo curso. El trámite se hará telemáticamente a través de la web www.telematricula.es

Podéis solicitar asistencia telefoneando al 961 04 05 04.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

CEIP La Murtera reports:

That from today Monday to Friday, the deadline for applying for a school place for the next course opens. The procedure will be done electronically through the web www.telematricula.es

You can request assistance by calling 961 04 05 04.