Oferta de treball: operador/a platges COVID19

Vos enviem les bases reguladores d'una oferta de treball, per a 1000 persones, com a operador/a plans de contingència platges COVID19.

És una oferta dirigida a joves entre 18 i 30 anys, inscrits en Labora, amb el títol de l'ESO i permís de conduir tipus B. La duració del contracte és del 24 de juny al 7 de setembre.

La inscripció a l'oferta cal fer-la a través de Labora (www.labora.gva.es)

El termini finalitza el divendres 12 de juny a les 14.00 hores.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

Os enviamos las bases reguladoras de una oferta de trabajo, para 1000 personas, como operador/a planes de contingencia playas COVID19

Es una oferta dirigida a jóvenes entre 18 y 30 años, inscritos en Labora, con el título de la ESO y carnet de conducir tipo B. La duración del contrato es del 24 de junio al 7 de septiembre.

La inscripción a la oferta hay que hacerla a través de Labora (www.labora.gva.es).

El plazo finaliza el viernes 12 de junio a las 14:00 horas.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

We send you the regulatory bases of a job offer, for 1000 people, as operator / to contingency plans beaches COVID19

It is an offer aimed at young people between 18 and 30 years old, enrolled in Labora, with the title of ESO and type B driving license. The duration of the contract is from June 24 to September 7.

Registration for the offer must be made through Labora (www.labora.gva.es).

The deadline ends on Friday, June 12 at 2:00 p.m.