Oferta de treball: treballadors règim agrícola

L'Ajuntament d'Ador ha fet una oferta a Labora per a la contractació de 10 peons agrícoles durant els mesos de juliol i agost per a la neteja de camins rurals.
Per a poder accedir a aquesta oferta cal haver estat donat d'alta en el règim agrari 3 mesos en l'últim any (des del 10 de juny de 2019 al 10 de juny de 2020 i un d'aqueixos tres mesos ha de ser entre octubre de 2019 i juny de 2020). Si compleixes aquest requisit, crida a l'Ajuntament abans del dimarts 16 i t'informarem del procediment a seguir per a poder ser inclòs en l'oferta.
Pregunta per Esther.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

El Ayuntamiento de Ador ha hecho una oferta a Labora para la contratación de 10 peones agrícolas para durante los meses de julio y agosto para la limpieza de caminos rurales.
Para poder acceder a esta oferta hay que haber estado dado de alta en el régimen agrario 3 meses en el último año (desde el 10 de junio de 2019 al 10 de junio de 2020 y uno de esos tres meses debe ser entre octubre de 2019 y junio de 2020). Si cumples este requisito, llama al Ayuntamiento antes del martes 16 y te informaremos del procedimiento a seguir para poder ser incluido en la oferta.
Pregunta por Esther.

🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲🔲

The Ador City Council has made an offer to Labora to hire 10 farm laborers for the cleaning of rural roads during the months of July and August.
To be able to access this offer, you must have been registered in the agrarian regime for 3 months in the last year (from June 10, 2019 to June 10, 2020 and one of those three months must be between October 2019 and June 2020). If you meet this requirement, call the City Council before Tuesday the 16th and we will inform you of the procedure to follow in order to be included in the offer.
Ask for Esther.