PLE AJUNTAMENT

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ ORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 21 DE MAIG DE 2020.