PLE AJUNTAMENT D'ADOR

CONVOCATÒRIA DE SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DEL PLE DE L'AJUNTAMENT CORRESPONENT AL DIA 3 DE SETEMBRE DE 2020.