Rebut IBI 2020

Vos informem que s'han posat al cobrament els rebuts de l'IBI (Impost Béns Immobles, Contribució) i l'últim dia del termini per al pagament és l'1 de desembre. Si tens el rebut domiciliat, es pasarà el cobrament en 2 plaços: l'1 d'octubre i l' 1 de desembre

_______________________________

Os informamos que se han puesto al cobro los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles, Contribución) y el último día del plazo para el pago es el 1 de desembre.En caso de que tengas el recibo domiciliado, se pasará el cobro en 2 plazos uno el 1 de octubre y otro el 1 de diciembre

_____________________________

Please be advised that the IBI receipts (tax for having a property in Spain) are to be paid from October the 1st till Desember the 1st. In case you pay by direct debit, the receipt will be in two stages: one the 1st of October, other the 1st of December.