DECRET LLEI 11/2020

El Consell ha publicat el Decret Llei de règim sancionador contra els incompliments de les mesures enfront de la COVID-19:

DECRET LLEI 11/2020, de 24 de juliol, del Consell, de règim sancionador específic contra els incompliments de les disposicions reguladores de les mesures de prevenció enfront de la Covid-19