@GVAsanitat

@GVAsanitat activa la línea addicional 961 839 000 per a reforçar l'estratègia d'adaptació contínua dels centres de salut a la pandèmia. Atén de 8 a 20 h i es pot demanar o canviar la cita telefònica amb Medicina de Família, Pediatria o Infermeria.

------------------------------------------------

@GVAsanitat activa la linea adicional 961 839 000 para reforzar la estrategia de adaptación continua de los centros de salud a la pandemia. Atiende de 8 a 20 h y se puede pedir o cambiar la cita telefónica con Medicina de Familia, Pediatría o Enfermería.

----------------------------------------------------

@GVAsanitat activates the additional line 961,839,000 to reinforce the strategy of continuous adaptation of health centers to the pandemic. It is open from 8 a.m. to 8 p.m. and you can request or change the telephone appointment with Family Medicine, Pediatrics or Nursing.

https://www.gva.es/va/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=901225