Municipis lliures de violència de gènere

Ador forma part de la xarxa de la Diputació de València de Municipis lliures de violència de gènere. Així ho proclamen els cartells a les dos entrades del nostre poble. Entre totes i tots ho aconseguirem. És una tasca col·lectiva i no podem tolerar més víctimes. Endavant amb la lluita.

------------------------------------

Ador forma parte de la red de la Diputación de València de Municipios libres de violencia de género. Así lo proclaman los carteles a las dos entradas de nuestro pueblo. Entre todas y todos lo conseguiremos. Es una tarea colectiva y no podemos tolerar más víctimas. Adelante con la lucha.

--------------------------------------

Ador is part of the network of the Valencia Provincial Council of Municipalities free of gender violence. This is what the posters at the two entrances to our town proclaim. Between all and all we will achieve it. It is a collective task and we cannot tolerate any more victims. Go ahead with the fight.