Nova troballa

Han aparegut les 2 figures que faltaven, moltes gràcies a tots.