Obres de l'entrada al poble i carretera.

El departament de carreteres de la Diputació de València ens ha comunicat que el pròxim mes de gener començaran les obres de l'entrada al poble i carretera . L'empresa adjudicatària de les obres és Levantina Ingenieria y Construcción, SL.

 

El departamento de carreteras de la Diputación de Valencia nos ha comunicado que el próximo mes de enero comenzarán las obras de la entrada al pueblo y la carretera. La empresa adjudicataria de las obras es Levantina Ingeniería y Construcción, S.L