Oferta de treball.

L’Ajuntament d’Ador ha rebut una ajuda per a contractar a 2 persones en situació d' atur de llarga durada. L’oferta que presentarà  l’Ajuntament al SERVEF és d’oficial administratiu. Per accedir a l’oferta has de ser aturat de llarga durada, és a dir, haver sigut objecte d’un itinerari personalitzat d’inserció laboral i estar inscrit com demandant d’ocupació en el SERVEF durant almenys 360 dies en un període de 540 dies. Si compleixes els requisits, passa’t per l’Ajuntament abans del divendres 3 de novembre. Més informació a l’Ajuntament     --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      El Ayuntamiento de Ador ha recibido una ayuda para contratar a 2 personas en situación de desempleo de larga duración. La oferta que va a presentar el Ayuntamiento al SERVEF es de oficial administrativo. Para poder acceder a la oferta tienes que ser desempleado de larga duración, es decir, que habiendo sido objeto de un itinerario personalizado de inserción laboral, figures inscrito como demandante de empleo en el Servef durante al menos 360 días en un periodo de 540 días. Si cumples los requisitos, pásate por el Ayuntamiento antes del viernes 3 de noviembre. Más información en el Ayuntamiento.