Ofertes de treball per a Joves inscrits en Garantia Juvenil

L’Ajuntament d’Ador va a realitzar les següents ofertes de treball al Servef dins dels Programes de Garantía Juvenil EMCUJU I EMPUJU.

Per a poder accedir a les ofertes és indispensable estar inscrit en el Fitxer Nacional de Garantia Juvenil. Els contractes serán a jornada completa i tindran un any de durada.

EMCUJU: per a joves que tinguen les següents titulacions:

- Grau en Arquitectura técnica, o Grau en Fonaments de l’Arquitectura, o Grau en Enginyeria Geomàtica i Topografia.

- Tècnic Superior en Administració i Finances o similar

- Tècnici Superior en Informàtica

EMPUJU: per a joves sense titulació:

- Peons agrícolas o de jardinería.

Més informació a l’Ajuntament

------------------------------------------------------------------------

El Ayuntamiento de Ador va a realizar las siguientes ofertas de trabajo al Servef dentro de los programas de garantía juvenil EMCUJU y EMPUJU.

Para poder acceder a las ofertas es indispensable estar inscrito en el Fichero Nacional de Garantía Juvenil. Los contratos serán a jornada completa y tendrán un año de duración.

EMCUJU: Para jóvenes que tengan las siguientes titulaciones:

- Grado en arquitectura Técnica o Grado en Fundamentos de la Arquitectura o Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

- Técinco Superior en Administración y Finanzas o similar

- Técnico Superior en Informática

EMPUJU: Para jóvenes sin titulación

- Peones agrícolas o jardinería

Más información en el Ayuntamiento.