Ordenança municipal

Et recordem que segons l'ordenança municipal reguladora de la tinença d'animals de companyia, el text complet de la qual pots consultar en la web www.ador.es i que va ser aprovada per este Ajuntament el 26 de juliol del 2012, els gossos han d'anar lligats, portar la identificació en el collar i estar registrats en el RIVIA (Registre d'Animals de Companyia).
A més la NO arreplegada dels excrements dels animals en les vies publiques pot suposar una multa de 30,05 € fins a 601,01 €. A l'Ajuntament tenim bosses a la teua disposició.

És la teua responsabilitat!
__________________
Te recordamos que según la ordenanza municipal reguladora de la tenencia de animales de compañía, cuyo texto completo puedes consultar en la web www.ador.es y que fue aprobada por este Ayuntamiento el 26 de julio de 2012, los perros tienen que ir atados, llevar la identificación en el collar y estar registrados en el RIVIA (Registre de Animales de Compañía).
Además la NO recogida de los excrementos de los animales en las vias publicas puede suponer una multa de 30,05 € hasta 601,01 €. En el Ayuntamiento tenemos bolsas a tu disposición.

¡Es tu responsabilidad!
_______________

We remind you that according to the ordenance regulating pet ownership, the full text can be viewed at the web www.ador.es, which was approved by the City Council on July 26th 2012, dogs must be on a leash, carry identification in the necklace and be registered in the RIVIA (Record of Animal Company). Besides NO collecting animal droppings on public roads can be fined (from 30.05 € to 601.01 €). We have bags at your disposal at the Town Hall.

It is your responsibility!!