PAGAR IBI

Vos informem que s'han posat al cobrament els rebuts de l'IBI (Impost Béns Immobles, Contribució) i l'últim dia del termini per al pagament és l'1 d’octubre.

Si tens el rebut domiciliat, es pasarà el cobrament en 2 plaços: l'1 de agost i el 1 d'octubre

-------------------------------------------------

Os informamos que se han puesto al cobro los recibos del IBI (Impuesto de Bienes Inmuebles, Contribución) y el último día del plazo para el pago es el 1 de octubre.

En caso de que tengas el recibo domiciliado, se pasará el cobro en 2 plazos uno el 1 de agosto y otro el 1 de octubre

---------------------------------------------------

Please be advised that the IBI receipts (tax for having a property in Spain) are to be paid from July 15th till October the 1st.
In case you pay by direct debit, the receipt will be in two stages: one the 1st of August, other the 1st of October