Ple de l’Ajuntament d'Ador.

Demà, divendres 2 de desembre, a les 19:00 hores sessió extraordinària del Ple de l’Ajuntament amb el següent ordre del dia:

1.- Aprovació, si s'escau de l'esborrany de l'acta de la sessió anterior.
2.- Integració de la plaça de Secretari al grup A1
3.- Creació de una Borsa d’Ocupació per a Neteja
4.- Aprovació agenda del Pla Econòmic Financer per a rebre les ajudes IFS de la Diputació de València
5.- Expedient suplement de crèdit