Ple ordinari a l’Ajuntament d'Ador.

Es comunica que el proper dia 28 de desembre a les 19:00 h hi ha ple ordinari a l’Ajuntament.

L’ordre del dia:

1.- Aprovació, si s’escau de l’esborrany de l’acta de la sessió anterior.
2.- Modificació del Conveni amb l’Associació Colla de Dolçainers i Tabaleters Faressol d’Ador.
3.- Moció en defensa del sector citrícola de la Comunitat Valenciana.
4.- Moció a favor del Fons de Cooperació Municipal.
5.- Informació Econòmica del tercer trimestre de 2016.
6.- Pressupost 2017.
7.- Decrets d’Alcaldia.
8.- Precs i Preguntes.

Se comunica que el próximo día 28 de diciembre a las 19:00 h hay pleno ordinario al Ayuntamiento.

El orden del día:

1.- Aprobación, en su caso, del borrador del acta de la sesión anterior.
2.- Modificación del Convenio con la Asociación Colla de Dolçainers i Tabaleters d’Ador.
3.- Moción en defensa del sector citrícola de la Comunidad Valenciana.
4.- Moción a favor del Fondo de Cooperación Municipal.
5.- Información Económica del tercer trimestre de 2016.
6.- Presupuesto 2017.
7.- Decretos de Alcaldía.
8.- Ruegos y Preguntas.