PRESENTACIÓ TROBADA ESCOLES EN VALENCIÀ. (noticies)