Programa foment del treball autònom

Hui s'ha publicat al BOP núm 8747 la convocatòria d'una subvenció per a les persones desocupades que es constituïsquen com treballadors autònoms o per compte propi en projectes innovadors.

Es consideran innovadors:

- els projectes empresarials que oferisquen alguna novetat o millora sobre productes o serveis existents.

- les activitats empresarials o professionals en les quals es detecte una falta d'oferta en el territori on la persona treballadora autònoma prestarà serveis

- les idees de negoci, en sectors madurs, que donen resposta a necessitats no cobertes.

La quantía de la subvenció va de 2500 a 4500 euros i el termini per a sol·licitar-la finalitza el dia 30 de setembre de 2020.

Més informació a l’Ajuntament

-----------------------------------------------------------------

Hoy se ha publicado en el BOP Num. 8747 la convocatoria de subvenciones para las personas desempleadas que se constituyan como trabajadores autónomos o por cuenta propia en proyectos innovadores.

Se consideran innovadores:

- los proyectos empresariales que ofrezcan alguna novedad o mejora sobre productos o servicios existentes

- las actividades empresariales o profesionales en las que se detecte una falta de oferta en el territorio donde la persona trabajadora autónoma vaya a prestar servicios

- las ideas de negocio, en sectores maduros, que den respuesta a necesidades no cubiertas.

La cuantía de la subvención va de 2500 a 4500 euros y el plazo para solicitarla finaliza el día 30 de septiembre de 2020.

Más información en el Ayuntamiento