PROHIBICIÓ CREMES

Segons la Direcció General de Prevenció i Extinció d'Incendis Forestals, ESTÀ PROHIBIDA l'execució de cremes de restes agrícoles o forestals, en el període comprès entre el Dijous Sant (dia 29 de març) fins al dilluns de Sant Vicent (dia 9 d'abril), tots dos inclosos.

------------------------------------------------------------------------------------

Según la Dirección General de Prevención y Extinción de Incendios Forestales, ESTÁ PROHIBIDA la realización de quema de restos agrícolas y forestales en el periodo comprendido entre el Jueves Santo (día 29 de marzo) y el lunes de San Vicente (día 9 de abril) ambos incluídos.