Rebuts Ajuntament d'Ador

Vos recordem que de l'1 de març fins al 2 de maig es podrà realitzar el pagament dels rebuts de: Impost Vehicles Tracció Mecànica, Guals permanents i Taxa per Arreplegada de Fem                                                                                      . ___________________                                                                                                                                                                 Os recordamos que desde el 1 de marzo hasta el 2 de mayo se podrán pagar los recibos de: Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, Vados permanentes y Tasa por Recogida de Basura.                                                                                   ___________________                                                                                                                                                           Please take note that the due dates for payment of receips of vehicles, garbage and 24 hours access are from the 1st of March until the 2nd of May..