Recollida de trastos.

SI TENS TRASTOS, CRIDA AL... Tfn - 96 286 61 56 (Joaquin Lerma)   Recollida gratuïtament