Rectificacions del Cens en període electoral.

Rectificacions del Cens en període electoral.

Amb motiu de les eleccions Municipals i al Parlament Europeu de 26 de maig de 2019, es fa saber que les llistes electorals vigents estaran exposades a les oficines de l’Ajuntament des del dia 8 fins al dia 15 d’abril, ambdós inclosos, a efectes de rectificacions i reclamacions.

---------------------------------

Rectificaciones del Censo en periodo electoral

Con motivo de las elecciones Municipales y al Parlamento Europeo del 26 de mayo de 2019, se hace saber que las listas electorales vigentes estarán expuestas en las oficinas del Ayuntamiento del 8 al 15 de abril, ambos incluídos, a efectos de rectificaciones y reclamaciones.

-------------------------------------

Rectifications to the Electoral Census

On the occasion of the elections to be held May 26th (muncipal election and European Parliament election), please be informed that the current electoral roll will be displayed at the City Hall offices from April 8th to 15th, both included, for the purpose of rectification and claims.