Rectificacions del Cens en període electoral.

Amb motiu de les eleccions a les Corts Generals del pròxim 10 de novembre de 2019, es fa saber que les llistes electorals vigents estaran exposades a les oficines de l’Ajuntament des del dia 30 de setembre fins al dia 07 d'octubre, ambdós inclosos, a efectes de rectificacions i reclamacions.

--------------------------------------------------------

Con motivo de las elecciones a las Cortes Generales del próximo 10 de noviembre de 2019, se hace saber que las listas electorales vigentes estarán expuestas a las oficinas del Ayuntamiento desde el día 30 de septiembre hasta el día 07 de octubre, ambos incluidos, a efectos de rectificaciones y reclamaciones.