Recuperació d'Espais Degradats

Des de l'Ajuntament d'Ador volem comunicar-vos que ahir dimecres, 9 de novembre tingué lloc la firma de la recepció de l'obra realitzada dins del Programa de Recuperació d'Espais Degradats, en aquest cas la restauració del Parc Sant Vicent d'Ador.

Aquestes obres s'han realitzat mitjançant un conveni amb la Diputació de València.

Pressupost del projecte: 60.488 €, sent adjudicat per un import de 47.190 €. La diputació subvenciona el 85% (40.111 '50 €) i l'Ajuntament d'Ador el 15% (7.078 '50 €).

Es tracta d'una parcel·la municipal de 7.207 m2, ubicada en la vessant est de la muntanya "La Creu"i, malgrat que està enclavada en el nucli urbà, és un parcel·la amb característiques de muntanya, amb pins i matolls diversos i amb un pendent elevat, superior al 50%. La parcel·la es trobava en un mal estat, sense senders pels quals poder transitar i amb una gran massa vegetal seca amb el consegüent risc d'incendi.

Els treballs realitzats que s'arrepleguen en el projecte han sigut els següents:

- Reducció de la massa vegetal existent mitjançant la poda i neteja.
- Formació d'un camí o senda d'accés a l'interior dels carrers adjacents.
- Protecció mitjançant una tanca en les zones de major desnivell
- Continuar el mur de blocs al peu del talús com a protecció.
- Instal·lació de mobiliari urbà.