RENTA 2017

La sol·licitud de cita prèvia per a realitzar la declaració de la renda 2017 en oficines comença el dia 8 de maig per internet www.agenciatributaria.es o ben cridant als següents telèfons: 901 223344 o 915530071 de 09:00 a 19:00 hores.

Com a novetat, enguany i des del 4 d'abril es pot sol·licitar cita prèvia perquè siga l'Agència Tributària qui cride al contribuent per a assistir-li en la confecció i presentació de la declaració (Pla Li Cridem). El contribuent demana cita per internet www.agenciatributaria.es o telèfon (901223344, 915530071 de dilluns a divendres de 09:00 a 19:00 hores) i simplement haurà de tenir a disposició la informació necessària per a realitzar la declaració en el moment en què s'haja acordat la trucada de l'Agència.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

La solicitud de cita previa para realizar la declaración de la renta 2017 en oficinas comienza el día 8 de mayo por internet www.agenciatributaria.es o bien llamando a los siguientes teléfonos: 901 223344 o 915530071 de 09:00 a 19:00 horas.

 

Como novedad, este año y desde el 4 de abril se puede solicitar cita previa para que sea la Agencia Tributaria quien llame al contribuyente para asistirle en la confección y presentación de la declaración (Plan Le Llamamos). El contribuyente pide cita por internet www.agenciatributaria.es o teléfono (901223344, 915530071 de lunes a viernes de 09:00 a 19:00 horas) y simplemente deberá tener a disposición la información necesaria para realizar la declaración en el momento en que se haya acordado la llamada de la Agencia.