REUNIÓ SOBRE MONTECORONA

Ahir vam celebrar la primera reunió d'aquesta nova legislatura amb els regidors i tècnics de l'Ajuntament de Vilallonga (d'Urbanisme, de Medi Ambient, Prevenció d'Incendis, Arquitecta local, Topògraf local) i de la nostra part, tot l'equip de govern excepte el nostre company Àngel Mascarell per motius laborals. El nostre Tècnic Agrícola ens va acompanyar també.
Vam tractar els assumptes relacionats amb les nostres fites: la protecció de la urbanització Montecorona i el projecte d'acord iniciat el 2014 sobre les fites entre ambdós municipis per la zona de Montecorona també. Ambdues corporacions ens hem compromés a realitzar totes les gestions possibles per aconseguir un anell de protecció per a la zona, així com a arribar a un acord amb les fites en la zona limítrof per regulatizar la urbanització.
La reunió va resultar un èxit: ambdós ajuntaments estan disposats a treballar conjuntament per millorar la vida dels seus veïns.
És l'inici d'una relació profunda en benefici de la ciutadania.

--------------------------------------------------

Ayer celebramos la primera reunión de esta nueva legislatura con los concejales y los técnicos del Ayuntamiento de Vilallonga (de Urbanismo, Medio Ambiente, Prevención de Incendios, Arquitecta local, Topógrafo local) y por nuestra parte acudimos todo el equipo de gobierno excepto nuestro compañero Àngel Mascarell por motivos laborales. Nuestro Técnico Agrícola nos acompañó también.
Tratamos los asuntos relacionados con nuestros lindes: la protección de la urbanización Montecorona y el proyecto de acuerdo iniciado en 2014 sobre los lindes de los dos municipios por la zona de Montecorona también. Ambas corporaciones nos hemos comprometido a realizar todas las gestiones posibles para conseguir un anillo de protección para la zona, así como llegar a un acuerdo de deslinde en la zona limítrofe para regularizar la urbanización.
La reunión resultó un éxito: ambos Ayuntamientos están dispuestos a trabajar conjuntamente para mejorar la vida de sus vecinos.
Es el inicio de una relación profunda en beneficio de la ciudadanía