SEU ELECTRÒNICA

Com a conseqüència de l'entrada en vigor de noves normes en matèria d'administració electrònica, l'Ajuntament d'Ador ha posat en funcionament la seu electrònica, un espai web que permet a ciutadans i empreses realitzar diferents tràmits a qualsevol hora els 365 dies de l'any, amb total seguretat i sense necessitat de desplaçar-se a l'Ajuntament.
Per utilitzar la seu electrònica cal disposar de DNI electrònic o certificat digital i es pot accedir des de la pàgina web de l'Ajuntament www.ador.es o directament des de http://ador.sedelectronica.es
Us convidem a tots a navegar per aquest espai i a fer-nos arribar els suggeriments que considereu oportunes i que ens ajuden a millorar.

---------------------------------------------------------------------------------

Como consecuencia de la entrada en vigor de nuevas normas en materia de administración electrónica, el Ayuntamiento de Ador ha puesto en funcionamiento la sede electrónica, un espacio web que permite a ciudadanos y empresas realizar distintos trámites a cualquier hora los 365 días del año, con total seguridad y sin necesidad de desplazarse al Ayuntamiento.
Para utilizar la sede electrónica es preciso disponer de DNI electrónico o certificado digital y se puede acceder desde la página web del Ayuntamiento www.ador.es o directamente desde http://ador.sedelectronica.es.
Os invitamos a todos a navegar por este espacio y a hacernos llegar las sugerencias que consideréis oportunas y que nos ayuden a mejorar.