Subvenció de 7500 €

L'Ajuntament d'Ador ha rebut del SERVEF una subvenció de 7500 € destinada a la contractació de persones aturades per a la realització d'obres o serveis d'interés general (EMCORP). L'obra que va a dur a terme l'Ajuntament consisteix en el tancament i adequació de la parcel.la del magatzem municipal. Per a la realització d'aquesta obra una comissio de baremació integrada per dos tècnics municipals i els representants sindicals de CCOO i UGT van seleccionar a dues persones, d'una llista de 8 candidats remesa pel SERVEF, de conformitat amb els criteris establits en l'annex de l'ordre de convocatòria de la subvención.
Les obres començaran l'1 de desembre i tindran una durada de 3 mesos.

___________________________________________________

El Ayuntamiento de Ador ha recibido del SERVEF una subvención de 7500 € destinada a la contratación de personas desempleadas para la realización de obras o servicios de interés general (EMCORP). La obra que va a llevar a cabo el Ayuntamiento consiste en el vallado y adecuación de la parcela del almacén municipal. Para la realización de dicha obra una comisión de baremación integrada por dos técnicos municipales y los representantes sindicales de CCOO y UGT seleccionaron a dos personas, de una lista de 8 candidatos remitida por el SERVEF, de conformidad con los criterios establecidos en el anexo de la orden de convocatoria de la subvención.
Las obras comenzarán el 1 de diciembre y tendrán una duración de 3 meses.