Tractaments aeris contra la mosca del Mediterrani.

Com en anys anteriors i seguint les indicacions de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, a partir del dia 15/11/2016 i quan les condicions atmosfèriques ho permeten, es van a realitzar els tractaments aeris contra la ceratitis capitata Wied (mosca del Mediterrani) en les zones citrícoles del terme municipal d'Ador. El producte a utilitzar és Spintor Cebo (spinosad 0,024% p/v)

Como en años anteriores y siguiendo las indicaciones de la Consellería de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural, a partir del día 15/11/2016 y cuando las condiciones atmosféricas lo permitan, se van a realizar los tratamientos aéreos contra la ceratitis capitata Wied (mosca del Mediterráneo) en las zonas citrícolas del término municipal de Ador. El producto a utilizar es Spintor Cebo (spinosad 0,024% p/v)