Facturació Electrònica

Amb data 15 de gener del 2015 s'ha posat en funcionament la Plataforma de Facturació Electrònica. Si és vosté proveïdor de béns o servicis de les Administracions Públiques, en la web www.facturae.gob.es trobarà informació sobre com complir l'obligació d'expedir factures electròniques.

Si la factura és inferior a 5000 €  pot optar entre presentar-la a través de la plataforma FACe  (https://face.gob.es) o seguir fent-ho com fins ara.

Si la factura és superior a 5000 € és obligatòria la seua presentació electrònica.

Els facilitem els codis que té assignats l'Ajuntament d'Ador per a la tramitació electrònica de les factures.

Oficina comptable: L014600023

Òrgan gestor: L014600023

Oficina Tramitadora: L014600023

Més  informació  a l'Ajuntament.