Museu

Ador ha inaugurat el seu Museu Etnològic, que pretén ser un lloc de conservació, d'investigació i de difusió del nostre patrimoni cultural local. Un instrument de promoció dels nostres artistes i d'aquells que vullguen mostrar-nos la seua obra, i a més un espai per a realitzar activitats didàctiques dirigides a tot el poble i en especial al públic escolar.

L'emblemàtic edifici que va acollir en la seua època, durant diverses dècades, l'antic Ajuntament i altres dependències escolars, està ubicat en el nucli antic de la població. La seua vistosa fatxada de pedra és símbol de totes les promocions culturals que es difonen a través de cartellera i altres mitjans de comunicació. Destaca un entorn molt acollidor al costat d'una plaça enjardinada recentment acondicionada.

Dos espaioses sales van a permetre albergar, d'un costat efectes, ferramentes i objectes de tota índole aportats pel propi veïnat que, convenientment seleccionats i agrupats per la seua utilitat en els quefers quotidians de la llar i en el camp, ocupen per complet l'espai destinat a l'exposició permanent. La presència d'elements utilitzats en l'apicultura té una especial importància per tractar-se d'un sector econòmic de fort arrelament a partir del segle XVI, a l'extrem de ser Ador el segon productor de mel de la comarca durant el període de 1944.

D'altra banda, la zona destinada a exposicions temporals o itinerants, de qualsevol manifestació artística o cultural de les que ja hem disfrutat recentment des de la seua inauguració, van a exercir un paper important en les futures exposicions previstes com a conseqüència d'un conveni marc en matèria museística subscrit amb la Diputació de València amb el que significa d'aportació i cessió de peces, intercanvi d'exposicions, assessorament, etc.

 HORARI DE VISITES: de dilluns a divendres de 17.00 a 19.30 hrs, sol·licitant cita prèvia en l'Ajuntament. Tel. 96 2808008.