Viatge "Portugal a Fondo"

Viatge  "Portugal a Fondo"  

  Eixida:  25 de juny  

  Preu:  229 €  

  Duració : 6 dies  

  Inscripcions  en el local dels jubilats  dimecres i divendres  de 11:30 a 12:30 h  

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  Viaje  "Portugal a Fondo"  

  Salida:  25 de junio

  Precio:  229 €

  Duración : 6 días

  Inscripciones en el local de los jubilados  miércoles y viernes de 11:30 a 12:30 h