VOT PER CORREU 10N

 Fins al dia 31 d’octubre per sol·licitar-lo i fins al dia 8 de novembre per a entregar-lo a Correus.

--------------------------------------------

Hasta el día 31 de octubre para solicitarlo y hasta el día 8 de noviembre para entregarlo a Correos.

---------------------------------------------

Until October 31th to nearly and until November 8th to be delivered to the Post Office.