BAN

Es fa saber als inscrits a les borses de treball de neteja d'edificis i neteja de carrers, que les proves seran el divendres 17 de juliol a la casa dels joves a les 19.00 hores i a les 19.30 hores respectivament.

Cal dur mascareta, DNI i bolígraf.

 

 

Se hace saber a los inscritos a las bolsas de trabajo de limpieza de edificios y limpieza de calles, que las pruebas serán el viernes 17 de julio en la casa de los jóvenes a las 19.00 horas y a las 19.30 horas respectivamente.

Hay que llevar mascarilla, DNI y bolígrafo.

 

 

Registrants of the building cleaning and street cleaning job boards are informed that the tests will take place on Friday, July 17 at the youth house at 7:00 p.m. and 7:30 p.m. respectively.

You must wear a mask, ID and pen.