INFORMACIÓ EIXIDES A L'AIRE LLIURE

Continuem amb les mesures d'alleujament al confinament.
A partir del dissabte es podrà eixir a fer esport i passejar.
Activitats esportives: De 6 a 10 hores i de 20 a 23 hores.
Les persones que necessiten eixir amb cuidadors, 10 a 12 i 7 a 8 de la vesprada amb ells.
Els xiquets-tes podran sortir de 12 a 19 hores.

Atenció:

En els municipis de menys de 5.000 habitants no hi haurà franges horàries.

L'esport individual no estarà fitat a un quilòmetre de la residència i es podrà fer dins del municipi.

---------------------------------------------

Continuamos con las medidas de alivio al confinamiento.
A partir del sábado se podrá salir a hacer deporte y pasear.
Actividades deportivas: De 6 a 10 horas y de 20 a 23 horas.
Las personas que necesitan salir con cuidadores, 10 a 12 y 7 a 8 de la tarde con ellos.
Los niños-as podrán salir de 12 a 19 horas.

Atención:

En los municipios de menos de 5.000 habitantes no habrá franjas horarias.

El deporte individual no estará acotado a un kilómetro de la residencia y se podrá hacer dentro del municipio.