Pla Renhata, ajudes per a la reforma interior d'habitatges

A través del Pla Renhata 2017 la Generalitat Valenciana ofereix unes ajudes per a la reforma interior d'habitatges (cuines, banys, accessibilitat, finestres i calderes). Les obres subvencionades tindran un pressupost mínim de 2000 € i un màxim de 12.000 €. El percentatge de l'ajuda serà d'un 35% amb un màxim de 4200 € per obra.

   Els beneficiaris de les ajudes poden ser tant el propietari, usufructuari com l'arrendatari de l'habitatge. L'habitatge ha de ser habitatge habitual i tindre una antiguitat mínima de 20 anys (1996), excepte en casos de persones amb diversitat funcional.

   Les obres de reforma han d'haver-se iniciat després de l'1 de gener de 2017 i han d'acabar abans del 15 d'octubre de 2017
   

   La tramitació serà telemàtica a través de la pàgina web de la GVA i la realitzarà un tècnic col·laborador. El termini per a sol·licitar les ajudes va des del 15 de març al 15 de maig.

 

   Més informació en www.renhata.es y www.habitatge.gva.es

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

   A través del Plan Renhata 2017 la Generalitat Valenciana ofrece unas ayudas para la reforma interior de viviendas (cocinas, baños, accesibilidad, ventanas y calderas).Las obras subvencionadas tendrán un presupuesto mínimo de 2000 € y un máximo de 12000. El porcentaje de la ayuda será de un 35% con un máximo de 4200 € por obra.

   Los beneficiarios de las ayudas pueden ser tanto el propietario, usufructuario como el arrendatario de la vivienda. La vivienda ha de ser  vivienda habitual y tener una antigüedad mínima de 20 años (1996), excepto en casos de personas con diversidad funcional.

   Las obras de reforma tienen que haberse iniciado después del 1 de enero de 2017 y tienen que acabar antes del 15 de octubre de 2017

   La tramitación será telemática a través de la página web de la GVA y la realizará un técnico colaborador. El plazo para solicitar las ayudas va desde el 15 de marzo al 15 de mayo

 

   Más información en www.renhata.es y www.habitatge.gva.es