CAMPANYA MOSCA

ES FA SABER QUE LA CONSELLERIA D'AGRICULTURA
COMENÇA LA CAMPANYA
CONTRA LA MOSCA DE LA FRUITA
APORTANT TRAMPES AL 50%.
EL PROPIETARI COMPRARÀ ANTICIPADAMENT
L'ALTRE 50% I AMB LA FACTURA
FARÀ LA SOL·LICITUD A L'AJUNTAMENT.

LES SOL·LICITUDS ES PODEN PRESENTAR
FINS DIVENDRES 29 DE JUNY.