Avaria en part de l'enllumenat d'Ador.

Anit es va produir una avaria en part de l'enllumenat d'Ador (Zona Edo, Joan Martorell, 9 d'Octubre, Xamberí, Murtera, Gregori  Maians...)Sembla que el dany està en el capçal d'un fanal pel que cal anar amb la grua una a una i és difícil donar amb ella. Estem treballant per a solucionar-la el més breu possible. Gràcies i disculpen les molèsties.

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Anoche se produjo una avería en parte del alumbrado de Ador (Zona Edo, Joan Martorell, 9 d'Octubre, Xamberí, Murtera, Gregori Maians...) Parece que el daño está en el cabezal de una farola por lo que hay que ir con la grúa una a una y es difícil dar con ella. Estamos trabajando para solucionarla lo más breve posible. Gracias y disculpen las molestias.