BASES DEL VI CONCURS FOTOGRÀFIC

 

BASES DEL VI CONCURS FOTOGRÀFIC “ADOR FOTOGRÀFIC 2019” (VERSIÓ VALENCIÀ)

1.- Pot participar qualsevol persona major d'edat i de qualsevol nacionalitat.
2.- El tema serà lliure.
3.- La tècnica serà lliure.
4.- El límit de fotografies serà de dues per autor i deuran ser inèdites, no publicades i no premiades en altres concursos.
5.- La grandària del paper fotogràfic serà lliure, muntat sobre paspartú rígid de 40×50 cm. No seran admeses aquelles obres signades o emmarcades, o les que es reben amb deficiències.
6.- Per a la seua identificació haurà de figurar en un sobre tancat les dades personals de l'autor/a (nom i cognoms, domicili complet i telèfon), títol de la fotografia, si hi hagués, i s’acompanyarà d’una fotocòpia llegible del D.N.I. En el cas dels fotògrafs locals hauran de posar la paraula LOCAL a la part de fora del sobre.
7.- Les obres s'admetran des del 2 al 31 de maig de 2019, i hauran de remetre's a l'Ajuntament d'Ador, Plaça La Font, 1, CP: 46729 Ador (València) en horari administratiu.
8.- El Jurat estarà compost per tres personalitats de l’àmbit fotogràfic i el/la regidor de cultura o amb qui delegue.
9.- La fallada del jurat serà pública i tindrà lloc a la Biblioteca d'Ador el divendres ,7 de juny de 2019, a les 19 hores.
10.- Premis:
- Un primer premi de 300 € i certificat.
- Un segon premi de 200 € i certificat.
- Un tercer premi de 100 € i certificat.
- Premi al millor fotògraf local de 100 €, certificat i publicació de la fotografia en la portada del llibret de la XXXIII Setmana Cultural Ador 2019.
11.- Cap autor/a tindrà opció a més d'un premi.
12.- Els guanyadors autoritzen a l'Ajuntament d'Ador, organitzador del concurs, la reproducció de les seues obres sense abonament de drets. Els concursants es responsabilitzen totalment que no existeixen drets de tercers en les obres presentades, així com de tota reclamació per drets d'imatge.
13.- El lliurament de premis tindrà lloc en l'acte d’ inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del VI CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2019. En dit acte es requerirà la presència dels guanyadors o persona amb qui delegue. En cas de no assistir no es farà el lliurament de la dotació econòmica.
14.- Les obres premiades quedaran en possessió de l'Ajuntament d'Ador.
15.- Amb excepció de les obres premiades, les fotografies es retornaran a partir del mes d'octubre de 2019 en la Biblioteca Municipal d’Ador.
16.- Qualsevol circumstància no prevista en aquestes Bases serà resolta definitivament pel Jurat.
17.- La participació en aquest concurs suposa l'acceptació de les presents Bases.
18.- La fallada del jurat es coneixerà mitjançant la seua publicació en la web www.culturador.blogspot.com el dilluns 10 de juny de 2019.
19.- L’acte d’inauguració de l'exposició de les obres guanyadores, finalistes i seleccionades pel jurat del VI CONCURS DE FOTOGRAFIA - ADOR FOTOGRÀFIC 2019 serà el divendres, 14 de juny de 2019 a les 20 hores a la Sala d'Exposicions Municipal del Museu Etnològic d'Ador i estaran exposades fins al divendres, 28 de juny de 2019.