Ofertes de treball per a joves

Dins del programa de garantia juvenil, l'Ajuntament d'Ador va a presentar 2 ofertes de treball d'1 any de durada:  
  1. Oficial administratiu. Per a poder accedir a l'oferta es precisa la titulació de Tècnic Superior en Administració i Finances o Assistència a la direcció.
  2. Monitor esportiu: Per a poder accedir a l'oferta es precisa la titulació de Tècnic Superior en Activitats Físiques i Esportives o Tècnic Superior Animació d’Activitats Físiques i Esportives.  
Si tens menys de 30 anys i la titulació requerida, passa't per l'Ajuntament, amb el darde, el dilluns 19 de juny a les 10:00 hores i t'informem.   ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------       Dentro del programa de garantía juvenil, el Ayuntamiento de Ador va a presentar 2 ofertas de trabajo de 1 año de duración:   
  1. Oficial administrativo. Para poder acceder a la oferta se precisa la titulación de Técnico Superior en Administración y Finanzas o Asistencia a la Dirección.
  2. Monitor deportivo: Para poder acceder a la oferta se precisa la titulación de Técnico Superior en Actividades Físicas y Deportivas o Técnico Superior Animación de Actividades Físicas y Deportivas  
   Si tienes menos de 30 años y la titulación requerida, pásate por el Ayuntamiento, con el darde, el lunes 19 de junio a las 10:00 horas y te informamos.