Historia

En Ador, como en otras poblaciones de la Safor, han quedado al descubierto restos que evidencian la existencia de vida 3.000 en altres poblacions de La Safor años a.C. (Eneolítico). La cova del Barranc del Figueral en la montanya de "Els Ninets" ha segut un llibre obert per  als arqueólegs, on es va descobrir un soterrament del Neolític.

ADOR ROMÀ: Les restes arqueològiques d´esta època són dels mes importants de la comarca, van ser trobats en la partida Raconch, al pla de L´Alfas i els mateixos aporten un material de gran valor per a l´estudi de l´ÈPOCA ROMANA en la nostra zona. A mes d´una gran quantitat d´objectes, es va constatar l´existència d ´una mansió amb un sistema de calefacció molt especial per a la seua época.
ADOR ÀRAB: El topònim d´Ador pareix ser d´origen musulmà i significa "tanda de reg". Ador pertanyia en estos temps al Regne de Dénia, en el que el Castell d´ Ador-Palma jugava un important paper, junt amb els castells de Rebollet, Borró i Villalonga. Els àrabs projectaren la nostra agricultura amb un sistema de regadiu molt singular, que hui en día es continua utilitzant, a pesar de l´ implantació del reg per goteig. Van crear una horta rica, van continuar l´industria de la seda i van plantar la canya de sucre per a extraure este element. Una mostra de l´ existència d´aqueta etapa en la història d´Ador ha sigut la multitud de restes de la cultura árab trobats al castell, restes que en l´actualitat continuen apareixent i que alguns desaprensius destruïxen o amaguen per a sí. Els barris de "El Raval" i "El barri" formaven l´antigua població àrab, el que en l´actualitat és la part mes elevada de l´ actual població d´Ador.
ADOR CRISTIÀ: El Regne de Dènia, al qual pertanyia la comarca de La Safor en temps dels àrabs, va ser reconquistat per Jaume I. Els àrabs de Dènia es van dirigir cap Alacant. La repoblació d´ Ador pels cristians va ser inmediata, com així ho demostra el "Llibre del repartiment", on queden reflexades les diferents donacions d´Ador als respectius caballers, que va passar  a ser població cristiana i va formar part d´un dels mes importants senyorius enclavats en la bella comarca de La Safor.
Actualment Ador es un municipi en clara progressió, afavorit notablement per la creació i desenvolupament de les infraestructures iniciades en els últims anys.