NOTA ACLARIDORA

NOTA ACLARIDORA

Amb motiu de la situació provocada pel COVID-19 la Diputació de València va establir un nou període de pagament en voluntària dels rebuts de l'IBI, el comprés entre l’1 d’octubre i l’1 de desembre. Els càrrecs en compte per als rebuts domiciliats s'han realitzat l'1 d'octubre i l'1 de novembre.

Per equivocació havíem informat que el càrrec en compte del segon termini del rebut es realitzaria l'últim dia del període de pagament en voluntària com és l'habitual en exercicis anteriors.

Lamentem l'errada.

---------------------

NOTA ACLARATORIA

Con motivo de la situación provocada por el COVID-19 la Diputación de València estableció un nuevo periodo de pago en voluntario de los recibos del IBI, el comprendido entre el 1 de octubre y el 1 de diciembre. Los cargos en cuenta para los recibos domiciliados se han realizado el 1 de octubre y el 1 de noviembre.

Por equivocación habíamos informado que el cargo en cuenta del segundo plazo del recibo se realizaría el último día del periodo de pago voluntario como es el habitual en ejercicios anteriores.

Lamentamos el error.

-----------------------

DISCLAIMER

Due to the situation caused by COVID-19, the Valencia Provincial Council established a new voluntary payment period for IBI receipts, between October 1 and December 1. Account charges for direct debit bills have been made on October 1 and November 1.

By mistake, we had informed that the account charge for the second installment of the receipt would be made on the last day of the voluntary payment period, as is usual in previous years.

We are sorry for the mistake.