Seu Electrònica

 

 

La Seu Electrònica d´aquest Organisme, es un mitjà a través del qual els ciutadans poden exercir el seu dret d´acces a l informació, als serveis i als tràmits electrònics de la Corporació. Des d'aquesta plataforma, el ciutadà podrà efectuar tràmits o realitzar consultes sense haver d´assistir presencialment a les oficines municipals.

 

 

 

¿Quins serveis ofereix la Seu Electrònica?

Per mitjà de la Seu Electrònica el ciutadà pot realitzar alguns tràmits com sol.licitar una llicència d´obres, pagar un impost, consultar l´estat de tramitació dels seus expedients o rebre notificacions electròniques.

¿Cóm puc utilitzar els serveis de la Seu?

Haurà de disposar d´un certificat electrònic per a identificar-se i accedir a la documentació personal disponible a través de la Seu.

¿Qui pot realitzar tràmits electrònics?

La Seu Electrònica està dirigida a tots els ciutadans. L´únic requisit per a realitzar tràmits electrònics es que cal posseir un certificat digital admés en la Seu.

¿Qué és el certificat digital?

Un certificat digital es un document electrònic amb funcions equivalents a un document oficial d´identidat, i que servix per a donar validesa legal a les transaccions electròniques que puga realitzar qualsevol interessat.

Per a garantir la validesa jurídica dels tràmits realitzats es necessari identificar-se mitjançant d´algun de los certificats digitals admesos en esta Seu electrònica.
En l´actualitat es possible accedir amb certificats electrònics dels seguents proveïdors de serveis de certificació (este conjunt de certificats es troba continuament baix ampliació):

  • DNI electrònic (Ministerio del Interior)
  • ACCV (Autoritat certificadora de la Generalitat Valenciana)
  • CATCERT (Agència Catalana de certificació)
  • FNMT- RCM (Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda)
  • Izenpe (Izenpe S.A, Empresa de certificación y servicios)
  • Camerfirma (Autoridad de certificación de las Cámaras de Comercio Españolas)

¿Com funciona el certificat digital?

Per a utilitzar el Certificat Digital es necessario contar amb un ordinador personal, un lector de targetes (en el cas de que el certificat electrònic es trobe dins d´una targeta criptográfica com per eixemple el DNI electrònic) y el software adequat per a permetre l´accés al xip de la targeta i la lectura del certificat i, per tant, l´utilització dels certificats continguts en ell.

¿On s´obté el certificat digital?

El ciutadà que desitge obtenir el seu Certificat Digital i, per tant, els certificats associats, haurà acudir a una Oficina de Expedición del Certificado Digital.

¿Quins requisits ha tindre el meu ordinador?

L´ordinador personal ha tindre instal.lat:

  • Qualsevol sistema operatiu com Windows, MacOS, Linux…,
  • Un navegador: InternetExplorer, Mozilla Firefox, Apple Safari, Google Chrome, Opera.
  • Certificat digital.
  • Software adequat per a la lectura del certificat.