Proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià

   Vos informem de les proves de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià per a 2017.

 

   Enguany hi haurà models nou de les proves, adaptats al Marc Europeu Comú de Referència, però només dels nivells A2 (anteriorment  Coneixements Orals) i B1 (anteriorment Elemental). Els nivells Mitjà i Superior mantindran l'estructura dels anys anteriors.

 

   Matrícula: del 27 de març al 21 d'abril i de l'1 a l'11 de setembre.

 

   Preus:

   Certificat de nivell A2 i B1: 20,40 euros

   Certificats de grau mitjà i de grau superior: 25,50 euros

   Certificats de capacitacìó tècnica: 27,54 euros

 

   Més informació: http://www.ceice.gva.es/va/web/jqcv/inicio

 

   També podeu trobar més informació sobre les proves i recursos per aprendre valencià en la web http://www.dival.es/va/normalització/content/aprendrevalencia