ESCOLETA

El plaç de presentació de sol·licituts de les families a l'Escoleta finalitza demà dia 21 de juny.
Tot alumne de 2-3 anys matriculat en Escoles Infantitls tindrà l'escolarització gratuïta.

-----------------------------------------------------------------

El plazo de presentación de solicitudes de las familias para la Escoleta finaliza mañana día 21 de junio.
Todo alumne de 2-3 años matriculado en Escuelas Infantiles tendrá la escolarización gratuita